Chuyện Thỏ và Đại Bàng

Chiều nay về sớm định đi bộ ra công viên thì công viên bị đóng cửa, các bạn biết vì sao rồi đấy. Sau đó mình đi về và đọc được câu chuyện này. Đọc xong mình quyết định sẽ đi học bay để ước mơ trở thành nàng thơ toàn thời gian mau trở thành sự thật.

“Một con đại bàng ung dung nằm tận hưởng trên cành cây cao. Một chú thỏ con thấy vậy bèn hỏi đại bàng: “Tôi có thể như bạn ngồi không như vậy mà chẳng phải làm gì cả không?”

Đại bàng trả lời: “Được chứ, tại sao lại không?”

Thế là thỏ con ngồi dưới đất ngay dưới chân đại bàng. Đột nhiên, 1 con cáo xuất hiện vồ lấy thỏ con và ăn luôn nó.

Ý nghĩa: Vậy cho nên nếu bạn muốn ngồi chơi mà không phải làm gì cả thì bạn cần phải ngồi ở nơi vô cùng cao”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s