A day in the life of an event planner

A day in the life of an event planner

As an planner, I’ve spent most of my 10 year-experience to organize business events, but I also had 2 years working as a wedding & special events planner. While being actively involved in multiple organizations, networking events have become a way of life for me. I’ve been organizing events and attending events all at the same time.

World-wine Women

World-wine Women

Merry Christmas! This magical Christmas, I decided that I wanted to become a world-wine woman and I was lucky to be invited by Aimee - Chairwoman of Business Women Saigon to attend a private talk and wine tasting. To make it even more memorable, we have recorded this event and make it the first episode on Beyoutiful Vietnam’s YouTube Channel.

Ỷ VÂN HIÊN

Ỷ VÂN HIÊN

Một năm vừa qua, thông qua lời giới thiệu từ một người bạn, mình vô tình lạc vào thế giới cổ phục Việt Nam nên giờ mình đã biết phân biệt các loại trang phục áo Nhật Bình, giao lĩnh, lập lĩnh, viên lĩnh và đối khâm. Giờ cũng biết thế nào là áo tứ thân và áo năm thân và tại sao lại như thế. Tuy nhiên một trong những điều làm mình thấy bất ngờ hơn cả là việc bản thân đã bỏ qua việc tìm hiểu ý nghĩa của những gì đã luôn gắn bó với mình. Cụ thể ở đây, mình đã từng nghĩ rằng mình là một đứa khá văn chương, thích đọc ca dao, dân ca từ nhỏ, ấy vậy mà có những câu dù đọc vanh vách mà thực ra bản thân không hề hiểu.

22

One friend of mine gave me this book as a gift once we went to a bookstore together, by the time I was 22 years old and a few months. I did not believe in this book - like many other cases I often read on the newspapers as I think the authors simply select [...]