Mưa ☔️

Mưa ☔️

Đối với tôi việc con người ta tìm đến các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh hình như là để lấy lại một chút ngây thơ, thánh thiện của thời niên thiếu hoặc tìm đến một khoảng bình yên trong tâm hồn. Thêm một ảnh không liên quan vào một ngày nắng đẹp: sen Bách [...]

What are the flowers thinking beneath the snow?

What are the flowers thinking beneath the snow?

I still remember how I immediately grabbed a pen and a piece of paper to take notes as soon as I opened the very first pages of the book:  ...time to find out what the really important questions are, the ones that matter. Not How am I going to make enough money? or What can I do to get promoted? No, more like What are the flowers thinking beneath the snow? When do birds make reservations to fly South?. What is God's plan for my life? What are my wife's dreams?