A day in the life of an event planner

A day in the life of an event planner

As an planner, I’ve spent most of my 10 year-experience to organize business events, but I also had 2 years working as a wedding & special events planner. While being actively involved in multiple organizations, networking events have become a way of life for me. I’ve been organizing events and attending events all at the same time.

Chia sẻ về kĩ năng giao tiếp với khách hàng

Chia sẻ về kĩ năng giao tiếp với khách hàng

Nói một cách ngắn gọn, việc giao tiếp thành công sẽ giúp khách hàng yêu thích bạn và yêu thích trải nghiệm mà họ được phục vụ tại nơi bạn làm việc biến họ trở thành khách hàng thường xuyên và sẽ luôn nói những điều tốt đẹp về bạn và nơi bạn làm việc cho những người khác nghe.

CSR Creativity: The MAD Factor

CSR Creativity: The MAD Factor

What I love about being a MICE Manager? You just need to develop yourself with all the skills that you have such as sales and marketing, communications, event planning, negotiations and creativity. In other words, you will need to get yourself the whole package. This is the job that literally covers every single revenue generation center in lodging and tourism including accommodation, food, transportation, lifestyles, education and social activities to target a group of affluent corporate travelers who are willing to spend more in order to meet their objectives. Imagine how much it would mean for the tourism industry of a destination to have MICE tourism as one of the top strengths, this is why the part of closing sales is crucial to ensure the revenue is locked to serve your personal and organizational target with the hotel and the destination. More importantly, MICE tourism would significantly leverage an image of the hospitality and tourism industry offered by the host country.

Tôi đã trở thành Sales khách sạn như thế nào?

Tôi đã trở thành Sales khách sạn như thế nào?

Đợt gần đây, mình có thấy có một số bạn trẻ muốn theo đuổi ngành du lịch - khách sạn đã đặt một số câu hỏi trên các diễn đàn để tìm hiểu về ngành nghề trước khi quyết định đi học. Cụ thể là có một bạn đã hỏi một câu nguyên văn là: "Em muốn làm Sales khách sạn nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu?"

The ‘Princesses’ and The Pea

The ‘Princesses’ and The Pea

There are times in our lives, we keep wondering why some people are meant for each other in so many ways and what's the secret behind it? Many people say it's about the law of attraction, others say it's destiny and we have some believe in miracles or theory of gravity. Guess what? I believe in everything.

A guaranteed tomorrow

A guaranteed tomorrow

Now is time for some Aussie Spirit. You are tired of all the news about Covid-19 pandemic, a young man who’s poured his all into a business now bankrupt, or a mother who’s grieving the death of her child, you keep wondering when the borders are going to be opened. Of all that happenings, remember, there’s always another day guaranteed, and while there’s life, there’s hope.

Australian Hospitality Alumni Network – Vietnam

Australian Hospitality Alumni Network – Vietnam

There are about 100 Australian education institutions that offer hospitality degrees and courses and Vietnam ranks fourth in number of international students studying in Australia 2020. By the end of 2020, the total number of Vietnamese students enrolling at educational institutions in Australia reached more than 24,000. I keep wondering what percentage is the number of Australian hospitality graduates each year amongst all majors? What happens to these Australian Alumni after graduation and during Covid-19?

Ỷ VÂN HIÊN

Ỷ VÂN HIÊN

Một năm vừa qua, thông qua lời giới thiệu từ một người bạn, mình vô tình lạc vào thế giới cổ phục Việt Nam nên giờ mình đã biết phân biệt các loại trang phục áo Nhật Bình, giao lĩnh, lập lĩnh, viên lĩnh và đối khâm. Giờ cũng biết thế nào là áo tứ thân và áo năm thân và tại sao lại như thế. Tuy nhiên một trong những điều làm mình thấy bất ngờ hơn cả là việc bản thân đã bỏ qua việc tìm hiểu ý nghĩa của những gì đã luôn gắn bó với mình. Cụ thể ở đây, mình đã từng nghĩ rằng mình là một đứa khá văn chương, thích đọc ca dao, dân ca từ nhỏ, ấy vậy mà có những câu dù đọc vanh vách mà thực ra bản thân không hề hiểu.