Tôi đã trở thành Sales khách sạn như thế nào?

Tôi đã trở thành Sales khách sạn như thế nào?

Đợt gần đây, mình có thấy có một số bạn trẻ muốn theo đuổi ngành du lịch - khách sạn đã đặt một số câu hỏi trên các diễn đàn để tìm hiểu về ngành nghề trước khi quyết định đi học. Cụ thể là có một bạn đã hỏi một câu nguyên văn là: "Em muốn làm Sales khách sạn nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu?"

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Người Trung Quốc tự gọi mình là Trung Hoa, Hoa Hạ sinh sống và tạo dựng nền văn minh quanh hai con sông là Hoàng Hà và Dương Tử, họ cho rằng Trung Quốc là trung tâm vũ trụ chứ không chỉ là trung tâm của thế giới. Văn hoá Trung Quốc được cho rằng đã đắm chìm trong một thời gian dài huyền hoặc hoá người và linh thần. Theo Dillon thì tất cả các triều đại của Trung Quốc đều cho rằng mình có thiên mệnh và vua thì được gọi là "Thiên Tử". Cũng vì sự đắm chìm trong thiên hạ quan của mình, người Trung Quốc đã hình thành văn hoá kỳ thị các sắc dân ngoại tộc, gọi họ là Man Di Nhung Địch, trong số 91 dân tộc thiểu số của Trung Quốc có kể đến Hakka, Hmong và Việt Nam.

The ‘Princesses’ and The Pea

The ‘Princesses’ and The Pea

There are times in our lives, we keep wondering why some people are meant for each other in so many ways and what's the secret behind it? Many people say it's about the law of attraction, others say it's destiny and we have some believe in miracles or theory of gravity. Guess what? I believe in everything.

A guaranteed tomorrow

A guaranteed tomorrow

Now is time for some Aussie Spirit. You are tired of all the news about Covid-19 pandemic, a young man who’s poured his all into a business now bankrupt, or a mother who’s grieving the death of her child, you keep wondering when the borders are going to be opened. Of all that happenings, remember, there’s always another day guaranteed, and while there’s life, there’s hope.

The Bigger Person

The Bigger Person

Guess what? This is my 100th post in this blog - believe it or not, it's been kind of a journey that I have been though. I have spent the past three months staying at home due to COVID-19's strict social distancing. The first month was a lazy month, as if I never really have such a long break in my life, I spent most of my time watching Netflix, resting and cooking, that was good.

Australian Hospitality Alumni Network – Vietnam

Australian Hospitality Alumni Network – Vietnam

There are about 100 Australian education institutions that offer hospitality degrees and courses and Vietnam ranks fourth in number of international students studying in Australia 2020. By the end of 2020, the total number of Vietnamese students enrolling at educational institutions in Australia reached more than 24,000. I keep wondering what percentage is the number of Australian hospitality graduates each year amongst all majors? What happens to these Australian Alumni after graduation and during Covid-19?

Quà tặng hồn nhiên – Cẩm nang giải sầu mùa dịch

Quà tặng hồn nhiên – Cẩm nang giải sầu mùa dịch

Hôm vừa rồi, trong chương trình mini-game của mình có liên quan đến các kỹ năng mà mọi người thấy cần bổ sung vào thời điểm này, một trong những câu hỏi kỹ năng được một bạn chia sẻ có nội dung là: "Làm thế nào để ở nhà (trong mùa dịch) mà không bị phát rồ? Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng đây là câu hỏi cực kỳ nghiêm túc.