Lì xì

Lì xì

Sống ở Sài Gòn đến năm thứ 3 và mình nhận ra văn hóa vùng miền khác biệt rất rõ rệt. Người miền Nam chơi cờ cá ngựa cũng khác nữa nên mình phải học chơi lại từ đầu, may mắn là vẫn thắng trong lần chơi đầu tiên 😌

True or False: Luck is an Attitude?

True or False: Luck is an Attitude?

I was born in a middle-class family, we were neither rich nor poor. We've always have enough. I have been growing up by having loving parents, grandparents, siblings, cousins and friends all around me. Later in life when I am so-called a grown up, I have in hand a countless numbers of partners and mentors. I didn't know it was not the thing that everyone could be so lucky to have. I am very lucky and blessed in that sense, however, I also know that success doesn't just grow from the tree, it requires continuous effort and persistence and lots of sacrifices which lie in my untold stories.

Tính cách nhạy cảm quá có tốt không?

Tính cách nhạy cảm quá có tốt không?

Về cơ bản thì có vẻ như bất kể cái gì, cứ "quá" một chút thì thường không tốt. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng bản thân mình là một người nhạy cảm quá mức, đến mức có những chuyện mà mọi người vẫn nghĩ là "không có ý gì đâu" cũng có thể dễ dàng làm tôi cảm thấy không được tôn trọng và có nhiều mối quan hệ vì thế mà nhạt nhòa.

Mission Accomplished

Mission Accomplished

The past weeks have really been a rollercoaster for Vietnam. Yes we know the story is getting old: "𝐍𝐨-𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬. 𝐍𝐨 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐬". No matter how well we have handled Covid-19, Vietnam has been facing our toughest time now during this 4th wave.