The benefit of the doubt

The benefit of the doubt

It's the month of April, and there's a fun fact that I found. If the beginning of the month 01st April is called April Fool then the last day of the month 30th April is actually the Honest Day, perhaps it is to compensate for all the lies that we make. Well, who knows that honesty is the best policy of all?

True or False: Luck is an Attitude?

True or False: Luck is an Attitude?

I was born in a middle-class family, we were neither rich nor poor. We've always have enough. I have been growing up by having loving parents, grandparents, siblings, cousins and friends all around me. Later in life when I am so-called a grown up, I have in hand a countless numbers of partners and mentors. I didn't know it was not the thing that everyone could be so lucky to have. I am very lucky and blessed in that sense, however, I also know that success doesn't just grow from the tree, it requires continuous effort and persistence and lots of sacrifices which lie in my untold stories.

Tính cách nhạy cảm quá có tốt không?

Tính cách nhạy cảm quá có tốt không?

Về cơ bản thì có vẻ như bất kể cái gì, cứ "quá" một chút thì thường không tốt. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng bản thân mình là một người nhạy cảm quá mức, đến mức có những chuyện mà mọi người vẫn nghĩ là "không có ý gì đâu" cũng có thể dễ dàng làm tôi cảm thấy không được tôn trọng và có nhiều mối quan hệ vì thế mà nhạt nhòa.

Mission Accomplished

Mission Accomplished

The past weeks have really been a rollercoaster for Vietnam. Yes we know the story is getting old: "𝐍𝐨-𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬. 𝐍𝐨 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐬 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐬". No matter how well we have handled Covid-19, Vietnam has been facing our toughest time now during this 4th wave.

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

"Tôi có rất nhiều kỉ niệm với biển, từ những kỉ niệm tuổi ấu thơ cùng bạn bè đi tắm biển bơi ra tận núi xa để khám phá hang động rồi tối mịt phải nhờ đò ngư dân đưa về. Lớn lên tôi được trải nghiệm những hải trình đưa khách nước ngoài đi thăm quan Vịnh và chèo thuyền kayak. Có những hôm tàu bị hỏng không thể đón đoàn theo kế hoạch, khoảng chiều tối tôi lại chèo vào làng chài và được ngưu dân giúp đỡ. Những kỉ niệm trên đều tạo dấu ấn rất mạnh với tôi về những khung cảnh hùng vĩ của biển cả quê hương và tấm chân tình của những con người ngư dân sống trên biển" - Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc điều hành - CLB Du Thuyền Việt - Vietyatch Club