A guaranteed tomorrow

A guaranteed tomorrow

Now is time for some Aussie Spirit. You are tired of all the news about Covid-19 pandemic, a young man who’s poured his all into a business now bankrupt, or a mother who’s grieving the death of her child, you keep wondering when the borders are going to be opened. Of all that happenings, remember, there’s always another day guaranteed, and while there’s life, there’s hope.

Những chuyến đi đầu tiên

“Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường mà thôi...”Lỗ Tấn - Cố Hương Chủ đề ngày hôm nay là những chuyến đi đầu tiên ✈️ ⛴ 🌴 Chuyến bay lần đầu tiên của mình là một chuyến bay quốc tế, Aeroflot bay từ Hà Nội-Moscow. Hồi đấy học [...]

Trưa Vắng

Ước mơ đầu tiên của mình là trở thành ca sĩ. Từ năm khoảng 7, 8 tuổi gì đấy thì mỗi năm thay đổi ước mơ một lần. Bây giờ thì mình biết mình đang làm gì và muốn gì nhưng mà chẳng biết phải đặt tên cho cái nghề đấy là gì nữa. Nhưng [...]

#Flashback

I've always been asked by many people if I ever had a boyfriend as they hardly ever see me publically disclose any information regarding my relationship status nor private life. Well, I think that was something that I used to do, when I was 15 - back to the point that Blog 360 by Yahoo was so [...]