Để thành công không phải là phần nổi của tảng băng trôi

Để thành công không phải là phần nổi của tảng băng trôi

Khoảng hơn 1 năm về trước, mình có cơ hội làm việc về một dự án văn hóa có liên quan đến cổ phục Việt Nam và đồng thời được giới thiệu để làm việc cùng ca sĩ Cao Bá Hưng - nghe đâu bạn ấy còn rất trẻ và là hậu duệ nhiều đời [...]

Ỷ Vân Hiên

Ỷ Vân Hiên

Một năm vừa qua, thông qua lời giới thiệu từ một người bạn, mình vô tình lạc vào thế giới cổ phục Việt Nam nên giờ mình đã biết phân biệt các loại trang phục áo Nhật Bình, giao lĩnh, lập lĩnh, viên lĩnh và đối khâm. Giờ cũng biết thế nào là áo tứ thân và áo năm thân và tại sao lại như thế. Tuy nhiên một trong những điều làm mình thấy bất ngờ hơn cả là việc bản thân đã bỏ qua việc tìm hiểu ý nghĩa của những gì đã luôn gắn bó với mình. Cụ thể ở đây, mình đã từng nghĩ rằng mình là một đứa khá văn chương, thích đọc ca dao, dân ca từ nhỏ, ấy vậy mà có những câu dù đọc vanh vách mà thực ra bản thân không hề hiểu.