Trái tim mùa thu

Trái tim mùa thu

Nếu được sinh ra một lần nũa em muốn là một cái cây. Vì đã được trồng xuống đất nên nó không thể dịch chuyển. Nếu vậy sẽ không bao giờ phải rời xa những người mình yêu thương” - Trái tim mùa thu