Để cổ phục Việt không chỉ là trào lưu cosplay!

Để cổ phục Việt không chỉ là trào lưu cosplay!

“Mùa thu nay khác rồi Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo mới Trong biếc nói cười thiết tha”