Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Có nhưng lúc cả bố và con đều phàn nàn là sao tủ lạnh của mẹ đầy thế, mẹ tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào. Và đến khi được hỏi nếu nhà mình phải mua một cái gì đó, mẹ muốn mua cái gì? Tôi đảm bảo rằng sẽ có nhiều người mẹ như mẹ tôi, luôn mơ ước về một cái tủ lạnh lớn hơn cái mà mình đang có.