Fusion Original Saigon Centre & 12 things to love

Fusion Original Saigon Centre & 12 things to love

After more than 10 years of work experiences in hospitality, I know I have not seen enough, but I often see myself stop expecting the unexpected. What do I expect? Not much, but a hotel that could give me a range of emotions. Once someone said this to me while referring to the project that I was chosen to work on: “You don’t have to try to be the best, you just need to be unique”.

Nàng thơ

Nàng thơ

Mình đã từng là một đứa bé đi sưu tập những nhánh cây và hoa về nhà trồng và mỗi sáng đều chạy lên sân thượng để kiểm tra xem hoa mười giờ đã nở chưa và luôn cảm thấy vui mỗi khi có một bông hoa nở đẹp. Giờ thì không cây cũng chẳng cỏ, chỉ thầm ngưỡng mộ những người luôn nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với thiên nhiên.

Ma Maison Saigon

After almost a year of following all the tweets, I finally made it to the Ma Maison Boutique Hotel Saigon last year on a business - leisure trip (November 2014). By previously knowing that the hotel address will not be easy to find, I did not get freaked out when the taxi driver didn't even [...]