Những chuyến đi đầu tiên

“Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường mà thôi...”Lỗ Tấn - Cố Hương Chủ đề ngày hôm nay là những chuyến đi đầu tiên ✈️ ⛴ 🌴 Chuyến bay lần đầu tiên của mình là một chuyến bay quốc tế, Aeroflot bay từ Hà Nội-Moscow. Hồi đấy học [...]