Nàng thơ

Nàng thơ

Mình đã từng là một đứa bé đi sưu tập những nhánh cây và hoa về nhà trồng và mỗi sáng đều chạy lên sân thượng để kiểm tra xem hoa mười giờ đã nở chưa và luôn cảm thấy vui mỗi khi có một bông hoa nở đẹp. Giờ thì không cây cũng chẳng cỏ, chỉ thầm ngưỡng mộ những người luôn nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với thiên nhiên.

Brighter

Following one of my recent conversations with a close friend that I have not seen for quite a while... Me: You know what, I do not have to wear uniform but as a hotelier, we often choose black as a safe colour for clothing. But recently I have decided to go for some brighter colours... [...]

Filtering

My friend Tracy used to say this every time she saw me: "Camellia is sillier than a coffee filter. You are sillier than a coffee filter..." Yeah right, I just laughed, unconsciously, what was that supposed to mean anyway? Honestly speaking, I cannot find a word to explain my feelings at this stage. It's kind [...]