Chiếc Lá Đầu Tiên

"Mình sẽ quay trở lại trời Tây vào một ngày nắng đẹp hoặc tuyết trắng nào đấy để ngắm nhìn phong cảnh nơi đấy nhưng có lẽ chưa phải bây giờ". Hôm nay lại như bao ngày khác mình trở về nhà và thấy sự mệt mỏi hiện lên một số gương mặt quen thuộc. Vì [...]