Bước qua nhau

Bước qua nhau

Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn muốn có một cảnh quay thật "deep", bạn chỉ cần quay sang trái, để chế độ quay chậm (slow motion) và lồng thêm một bản nhạc chậm như bài “Bước qua nhau” này.